Erbakan’dan Tarihi Uyarılar…

Erbakan’dan Tarihi Uyarılar…

30

2008 den bu yana Milli Görüş içerisinde fitne çıkaran ” Numancılık oynayan guruh” a ders niteliğinde açıklamalar yapan Milli Görüş Lideri Erbakan birçok konuya açıklama getirdi. Sanırım bundan sonra fitneci guruh bir nebze olsun susar da Milli Görüşcüler Liderinin talimatlarını dinlemeye ve Yeniden Milli Görüş saflarında birleşmeye başlar.

Artık ” Numancılık oynayan ” II. Yenilikci gurubun Milli Görüş üzerinden ellerini çekme ve Milli Görüşün Lideri Erbakan hocamıza itaat etme zamanı gelmiştir.

Erbakan TV de tüm ” Numancılık” hastalığına kapılarak Milli Görüşten uzaklaşan Milli Görüşcüleri sapmanın henüz başlangıcındayken uyardı. ” Bu sapmanın daha henüz başlangıcındayken, düzeltilmesi lazım gelir. Zaman geçtikçe, düzeltilmesi zor olur.”

Erbakan ” Numancılık oynayan guruh” a ders niteliğinde açıklamalar yaptı dün akşam. Milli Görüşü formatlamak ve temel esaslarını değiştirmek isteyen ” Numancılar”a “Temel esaslardan sapıldığı takdirde, öbür partilerden bir tanesi oluruz ve hiç oluruz. Önce 61. Parti oluruz, sonra da hiç olunur. Allah muhafaza buyursun.” diyerek kendinize gelin” dedi.

Erbakan’dan söylem değiştirme peşinde koşan ” Numancı guruha” uyarılar geldi dün akşam : ” Bu sebepten dolayı, camiamızın içerisinde son zamanlarda şu sözler kulaklara gelmeye başlamıştır: Söylemlerimizi değiştirelim. Hak demek, değişmeyen doğru demektir.Bizim davamız haktır. Davamızın aslı, esası değişmez. Milletimize anlatmak bakımından değişik anlatma şekilleri kullanabiliriz. Fakat davamızın aslını, özünü değiştirmemiz sözkonusu değildir. Çünkü, bu kurtuluşun tek ilacıdır.”

Erbakan TV5’de 2008’den bu yana Ekonomi ve Dış Politika konferansları ile teşkilatları dolaşan ancak asıl amaçları Milli Görüş esaslarına dayanmayan bir bilgiyi teşkilatlarımıza aktarmak olan ” Numancılık oynayanları” uyardı. ” Ekonomi ve dış politika hakkında konferans verilmekte ve bunlar Milli Görüş’ün temel esaslarına dayanmamaktadır” … Yapılan ekonomi ve dış politika konferansı çalışmalarında, 40 yıllık Milli Görüş geleneğinin yok sayılarak hazırlanmış olması doğru bir hareket olmamıştır.

Erbakan, AKP’ye benzemeyi ilerleme zanneden, çok oy alan partileri taklit etmeyi başarı zanneden ” Numancıları” da uyardı. “Çünkü işaret ettiğimiz gibi, 40 yıldan sonra milyonluk camiamız içerisinde bazı kardeşlerimizin, dış etkenlerin tesiri altında kalarak, başka partilere benzemeyi bir marifet zannederek, yanılgıyla yanlış yollara sapmaya tevessül ettiklerini görüyoruz.”

Milli Görüşün Lideri Erbakan yeni bir kongrenin zaruretini ve talimatını verdi dün gece TV5’de: ” İşte şimdi yeni bir kongre yaparak, bu esaslarımıza sımsıkı sarılacak; bir şuura, bir yapıya hep beraber kucaklaşarak sağlam olmak istiyoruz. “

Erbakan, teşkilatlarda “tasfiye” hareketlerine başlayan Milli Görüşcüleri tek tek teşkilatlardan uzaklaştıran ” Numancı guruhu” da ayrımcılık yapmamaları için uyardı :“Bizim temel esasları uygulamamızda, hepimizin birbirimizin kardeşiyiz. Birinci temel esasımız, ittifak, kardeşlik, sevgidir. Bir takım ayrımcılık hareketleri görülmektedir. Bunun tashih edilmesi lazım. Düzeltilmesi lazım.”

Erbakan Milletvekili olmak, iktidar olmak için başka partilere benzemeyi ve Milli Görüşten uzaklaşmayı normal karşılayan ” Numancı guruha” uyarıda bulundu: “İkinci temel uygulama esasımız, ihlastır. Yani biz bu çalışmaları, bütün insanlığın kurtuluşu için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Milletvekili olmak için, ihale almak için değil. Bu esasları, muhafaza etmek temel uygulama esasımızdır.”

Milli Şef olma yolunda ilerleyen Numan Beyi de uyaran Erbakan, Numan Kurtulmuş’un ;
Genel merkezin boş bıraktığını ,
tek adam olarak çalışma yaptığını,
taban çalışması yapılmadığını,
zamanın TV konuşmalarında geçirdiğini,
birinci yıl eğitim çalışmasına katılmadığını,
ikinci yıl eğitim çalışmasını engellediğini söylemiştir. : 
“Görevin dikkat ve itina ile yapılması temel esastır. Genel merkezin boş bırakılması, tek adam çalışmasına heveslenilmesi, taban çalışması yerine zamanın büyük çoğunluğunun televizyon konuşmaları ile geçirilmesi, birinci yıl eğitim çalışmalarına katılınmaması, ikinci yıl eğitim çalışmalarının yapılmasının engellenmesi gibi bir takım hatalarımızı ve kusurlarımızı mutlaka düzeltmeliyiz.”

TV kanallarında, gazetelerde “Erbakan Vesayetine Son” turları atan Numan Kurtulmuş ve ” Numancılar”a istişare ve öneminden bahseden Erbakan, vesayetten rahatsız olunmamasını ve vesayetin aslında istişare anlamına geldiğini söyledi dün gece TV5’de. “Bundan başka bizim çalışmalarımızdaki temel esaslarımızdan birisi de, istişaredir. İstişarede bereket vardır. İstişare ile yapılan işlerden her zaman hayır gelir. Tecrübeli kardeşlerimizin tecrübelerinden faydalanmak, Yüksek İstişare Kurulu’nun kararlarına kulak vermek bize en büyük faydayı getirecektir. Bunu idrak etmemiz ve bunu herhangi bir şekilde vesayet olarak değil; işbirliği ve destek olarak telakki etmemiz lazım gelir.” … “Uyulmasında büyük fayda olan tavsiye ve fikirlerin, dış etkenlerin tesiriyle vesayet olarak telakki edilmesi, bir kere daha ifade ediyorum, çok yanlış bir davranıştır. Beraberce çalışılması esastır.” 

Erbakan TV5’de Numan Kurtulmuş’un YİK kararlarına uymadığını, istişareye önem vermeden kongre kararı aldığını söylemiştir. “Yüksek İstişare Kurulunun kararına rağmen, kongre kararı alınması hatalı olmuştur. Nitekim kongre, teşkilatlara karar olarak takdim edilmiş ve istişareye uyulmayarak yapılmış, fayda değil zarar getirmiştir.”

Erbakan TV5’de konuşmasında Numan Kurtulmuş’un istişareye uymayarak büyük kısmı birlikte tespit edilen GİK listesi yerine farklı bir listeyi kongreye sunduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş’un istişare ile hazırlanan listeye itaat etmeyerek Milli Görüşün temel esaslarına uygun davranmadığını belirtti. “Kongrenin yapılmamasına uyulmaması ve beraberce hazırlanmış olan, büyük kısmı birlikte tespit edilmiş olan, parti GİK listesinin sonradan hiç alakası olmayan bir listeyle kimseye haber vermeden değiştirilmesi de, bizim temel esaslarımıza uygun olmayan bir harekettir.”

Erbakan, Numan Kurtulmuş’un istişare etmeden kongre kararı aldığını ve kongre sürecinde de istişareye önem vermediğini belirtti: “Bundan başka, büyük kongrenin içerisinde yine istişare ile yapılması lazım gelen hususlar, yine istişaresiz yapılmış ve böylece bir çok usulsüzlükler meydana gelmiştir. Bunların olmaması temenni olunurdu.”

Erbakan TV5’de; Numan Kurtulmuş ve ekibinin partiyi dar bir çerçeve ile yönettiğini belirtti. “Yönetimin dar bir çerçeve içerisinde alınan kararlarla yürütülmesi yanlış bir davranıştır. Hep beraber, bütün arkadaşların fikirleri alınmak suretiyle yürütülmesi lazım gelir.”

TV5 ekranlarında Milli Görüş Lideri Erbakan, Milli Görüşün temel esaslarından sapma meydana geldiği için yeni bir kongreye gidilmesi gerektiğini belirtti. “Ve hepimizin açık olmamız, şeffaf olmamız, ayrı hesap yapmamamız lazım, bu dava içerisinde. Bunlar Milli Görüş’ün temel esasları, çalışma esaslarıdır. Bu esaslardan, dış tesirlerin etkisiyle birtakım sapmalar görüyoruz. Bunları düzeltmek için bir Büyük Kongre yaparak, kendimize yeniden prensiplerimize bağlı, sapasağlam bir yapı meydana getirmek istiyoruz. İşte bu sebepten dolayıdır ki Büyük Kongre yapmamızın fevkalade büyük sebebi, birinci sebebi; temel esaslarımıza sımsıkı bağlılığı temin etmek bundan sapma temayüllerini kesinlikle düzeltmek.”

Numan Kurtulmuş tarafından ” istişaresiz, zamansız ve lüzumsuz yere ” yapılan kongrenin bir an önce yenilenmesini isteyen Erbakan 800 e yakın delegenin dinlenmesi gerektiğini ve acilen bir kongre yapılması gerektiğini belirtti. “Halbuki şu anda 1231 delegeden 800’e yaklaşık kısmı, büyük kısmı biran evvel yeni bir kongre yaparak, kardeşliğin tesisi ve temel esaslara sımsıkı bağlılığın sağlanmasını arzu etmiş, bir hafta gibi kısa bir zamanda bu büyük şuuru, bu büyük etkinliği göstermiştir. Bundan dolayı bir an evvel büyük çoğunluğun fikrine uyarak büyük kongrenin hemen yapılması lazım gelir. Bundan önce yapılmış olan kongre istişaresiz, zamansız ve lüzumsuz yere yapıldığı için teşkilatımız içerisinde bir takım huzursuzluklar sebep olmuştur “.

Milli Görüş Lideri Erbakan kongrenin bir an önce, Ramazan’dan önce yapılması talimatını vermiştir. “Bu huzursuzlukların daha da derinleşmemesi, yerleşmemesi, gelişmemesi için yeni kongre hiç vakit geçirilmeden bir an evvel yapılmalıdır. Ve bu kongrenin ardından mübarek Ramazan ayı gelmektedir. Bu Ramazan ayında bütün teşkilatımız birbiriyle kucaklaşıp, tek vücut olması bakımından en güzel fırsata sahip olmaktadır.”

Numan Kurtulmuş ve ekibinin iki yıldır partiyi yönetirken bir takım eksiklikleri ve noksanlıkları olduğunu belirten Erbakan bunları düzeltmek için gerekli uyarıları yaptı.“İkincisi; temel çalışma esaslarına sımsıkı bağlı olmak ve bunlardan sapılmamasını temin etmek. İki senedir yapılmakta olan çalışmalarda bu hususlarda birtakım eksiklikler, noksanlıklar olmuştur. Bunların düzeltilmesi bakından önümüzdeki dönemde istişarelere kulak verilmesi, kararlar alınmadan önce istişare edilmesi ve böylece temel esaslarımıza uyulması lazım gelir. Çünkü bir yıl sonra seçim var. Bu seçime çelikleşmiş olarak gitmek mecburiyetindeyiz.”

Sonuç olarak Milli Görüş’ün Liderinin sözlerine kulak vermeli ve ” Bu sapmanın daha henüz başlangıçtayken, düzeltilmesi lazım gelir. Zaman geçtikçe, düzeltilmesi zor olur.” sözünden hareketle zaman geçmeden düzeltmelere başlanmalıdır.

Tevfik YAZICILAR
30/ Temmuz /2010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.