Karne nasıl değerlendirilmeli?

2016-2017 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde hem öğrencileri hem de velileri heyecan sardı. Bir yandan ailece yapılacak tatiller planlanırken, bir yandan da karnenin nasıl notlarla geleceği merak konusu.

“Her ne kadar ebeveynler çocuklarının en iyisini yapacağını düşünüyor olsa da, her karnenin en yüksek notlarla dolu olacağını düşünmek yanlıştır” diyor ERA Okulları PDR Bölüm Koordinatörü Aslı Kanizi. Ve karnenin, özellikle de düşük notların aileler tarafından farklı açılardan bakılarak okunması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Öğrencinin düşük notu olsa dahi, bunun öğrencinin farklı ilgi alanları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve çocuğun yaşamını bir bütün olarak düşünmek gerektiğini belirtiyor. Karne okumanın ayrı bir sanat olduğunu da dile getiren Kanizi, ailelere konuyla ilgili şu önerilerde bulunuyor…

Karne nasıl değerlendirilmeli?

  • Karne, sadece öğrencinin aldığı notlar cetveli olarak görülmemeli. Öğrencinin ilgi, yetenek ve çalışmaları sonucunda edindiği ya da edinemediği bilgiler belgesi olarak bakılmalıdır.
  • Karne değerlendirilmesi yapılırken sadece genel not ortalamasına bakılmamalıdır. Bunun yanı sıra, eğer var ise, konu kazanımı grafik ve değerlendirmeleri de incelenmelidir. Öğrencinin edindiği ve edinemediği bilgiler analiz edilmeli, buna göre çözümler bulunmalıdır.
  • Sadece karne başarısı değil, öğrencinin hayat başarısı da düşünülmelidir. Yıl boyunca öğrencinin kendi yaş dinamikleri içinde okul ve sınıf ortamında edindiği arkadaş ilişkileri ve problem çözme, kısacası hayatta sosyal olarak varlığını sürdürmeye dair becerilerinin gelişimi de hesaba katılmalıdır.
  • Karne notları, öğrencinin özelliklerini bilişsel ve becerisel olarak anlatan bir yönlendirici olarak görülmelidir. Örneğin öğrencinin bilişsel olarak sayısal veya sözel derslerde daha iyi olduğunu ya da fiziksel, işitsel veya görsel branş derslerine ilgi yetenek ve becerisi olup olmadığını karnedeki notlara bakarak analiz edebilirsiniz. Bu konuda okulunuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi uzman öğretmenleri size öğrencinin ilgi, yeti ve becerilerini daha iyi yorumlama ve geliştirmesi gereken yönleri hakkında yardımcı olarak çocuğunuzun yaz döneminde ilgi ve yeteneklerini nasıl değerlendirecekleri konusunda destek olacaklardır.

Konuya bu açılardan bakıldığında öğrencinin karnesinde yer alan notların tek bakış açısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini, öğrencinin sağlıklı gelişimi için farklı konulara da değinmek gerektiğini söylemek isteriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.