İslami Düşüncenin İhyası / Murtaza MUTAHHARİ

İslami Düşüncenin İhyası / Murtaza MUTAHHARİ ( İhtar yay.1997)

Murtaza MUTAHHARİ’nin kaleme aldığı İslami Düşüncenin İhyası adlı kitaptan altını çizdiğim satırlar.

*Avrupalı ve Avrupa sevdalısı kişiler, kendi sözlerinde ve yayınlarında iyilikten ve insan severlilikten bahsederler; fakat bu erdemler, sadece zihinlerinden ve akıllarından kaynaklandıkları ve ruhi boyutlardan yoksun oldukları için, bizzat söyleyip yazanların kendi vicdanlarında herhangi bir etki olmamıştır. Sy: 12

*Biz İranlıların toplumsal yaşamının genel bir kuralına göre de, herhangi bir nesne yada insan yerinde sakin durdukça değer kazanır ve kendisine karşı toplumun saygınlığı artar. Sy:22

*Biz bütün İranlılar,paramızın tamamını bir araya getirsek bile bu paralar Amerika da oturan faiz ve hırsızlık aracılığıyla dünyanın parasını çalan iki yahudinin parası kadar bir meblağa ulaşamayacağı kesindir. Sy:29

*Eğer gerçek sizin iddia ettiğiniz şekilde ise ( mala ve mülke asla ihtiyaç yoksa), o halde, Kur’an’ın kendisini peygamber olarak nitelediği ve Salih bir insan olan Hz. Yusuf (a.s) suçsuz olduğu anlaşılıp temize çıkarak zindandan kurtulduktan sonra neden hemen Mısır’ın yöneticisine “yeryüzünün hazinelerine beni yönetici kıl şüphesiz ben onları en iyi şekilde korur ve idare ederim”(Yusuf 55) demiştir. Sy:67

*Servet ve paraya sahip olmayan toplumların iktisadi gelişme göstermeleri imkansız ve başka milletlere karşı dilencilik ellerini uzatmaları da kesindir. Sy:69

*İslam da ruhbanlık açıkçası ahireti elde etmek amacıyla, toplumdan koparak inzivaya çekilmek asla söz konusu olamaz. Sy:80

*Dünyayı ahiretten ayrı tutarak insanın varlığını iki ayrı parçaya bölmek de zühd değildir. Sy:89

Tevfik YAZICILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.