Erbakan, Partisini Kurdu Adını Koydu: Milli Nizam

Erbakan, Partisini kurdu adını koydu: Milli Nizam

Partinin amacı “Sağ cephedeki boşluğu doldurarak sağı himayesine almak”.

Erbakancıların partisinin amblemi ise deve.

Yeni kurulan partinin “İki Buutlu” olduğu ifade edildi

Bağımsız Konya Milletvekili Prof. Necmettin Erbakan kamuoyunda aylardır merakla beklenen “ahlak kurallarına” dayalı partisini nihayet dün öğleden önce Ankara vilayetine verilen 18 imzalı bir beyanname ile kurmuştur. “Sağ cephedeki bütün boşluğu doldurmak ve sağı himayesine almak” amacıyla kurulan partinin adı Milli Nizam Partisi olarak tespit edilmiştir. Partinin amblemi “Deve” olacaktır.

Partinin Genel Başkanlığına getirileceği bildirilen Prof. Necmettin Erbakan dün sabah Kızılay Çelikkale sokaktaki parti merkezinde Milliyetçi Hareket Partili Komando” olduğu ileri sürülen 100’e yakın gencin de hazır bulunduğu basın toplantısında kurucuları, programı, amaçlarını açıklamış, laikliğin din düşmanlığı anlamına gelmemesi gerektiğini söylemiştir.

Erbakan’ın açıkladığına göre 18 kişilik kurucu heyet arasında hiçbir milletvekili dahil edilmemiştir. Eski Kayseri Milletvekili ve geçen hafta MP Genel Sekreterliğinden istifa eden Dr Fehmi Cumalıoğlu, eski Adıyaman Milletvekili ve YTP Genel Sekreteri Süleyman Arif Emre, eski AP Adana Milletvekili Hasan Aksay, eski milletvekillerinden Ekrem Ocaklı, eski AP Maraş Seneratörü Tevfik Paksu, Komünizm Mücadele Derneği başkanı Saffet Solak 18 kişilşk kurucu heyette yer almışlardır.

basın toplantısında son derece soğukkanlı konuştuğu dikkat çeken Erbakan , Milli Nizam Partisi’ni şöyle tanıtmıştır:

“Biz mevcut 8 partiyi aynı kategoride görüyoruz. Bizim partimiz bu 8 mevcut partiden temelden ayrıdır. Bu 8 parti materyalist istikametteki görüşleri benimsemiştir. Biz Türk Milletine materyalist istikameti göstermiyoruz. Bizim partimiz iki buutlu bir partidir maddi ve manevi hedefler göstermektedir.

Diğer partilerin programları tamamen dış özentiler içerisinde hazırlanmıştır. Kimi batıya, kimi doğuya ödenmiştir. Partimiz programını ilk defa dışa özentiden uzak, Milli ihtiyaçlardan doğurmuştur. Batı bizim için hedef değildir. Gayemize ulaştığımızda Batı bizi hedef alacaktır. Demokrasi gaye değil milletin kalkındırılması için metottur. İçtimai adalette, biz diğer materyalist partilerin üstündeyiz. Diğer partilerin bir kısmı işçilere emeğinin karşılığını sağlayamayacağını söylüyor. Bir kısmı sermaye sahibini koruyacağını söylüyor. Biz diyoruz ki temel taş ahlaktır. Getireceğimiz sistemde ahlak önde olacak, fazilet ve ihsan görüşü getireceğiz. Biz dünyada saadetin anahtarının fazilet ve ihsanla bulunacağına inanıyoruz. biz sermayeleşmek arasında ahenkli bir tevazunun bulunmasını temin edeceğiz. Biz programımız da en ilericiyiz, kendilerine ilerici diyenlerin de önündeyiz. Kimse bizden daha ileriye geçemez.

Sosyalistler işçinin emeğinin karşılığını alacağını söylüyor. Biz de getireceğimiz, sistemle işçiye emeğinin karşılığını alacağız. Biz bu noktada sosyalistlerin geleceği noktaya gelmişiz. Daha da ilerdeyiz.

PROGRAMDA HEDEF

Erbakan, gazetecilere partisinin program özetini dağıtmıştır. Bu programın birinci maddesinde partinin amacı şöyle izah edilmiştir:

“Partimiz, milletimizin, fıtratında mevcut olan yüksek ahlak ve faziletin, kuvveden fiile çıkarılmasını, inkişafını ve emniyetimize nizam, huzur içitami adalet ve vatandaşlarımıza saadet ve selamet getirmesini gaye edinmiştir.”

ANAYASA DEĞİŞTİRİLECEK

Devlet idaresinde yenilikler vaad edilen, özel teşebbüsün hak olduğunu açıklayan, programda, Anayasada değişiklik yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre Cumhuriyet Senatosu kaldırılacak, Cumhurbaşkanı tek dereceli ve halk tarafından seçilecek, milletvekili sayısı 300’e indirilecek, seçimde karma liste kullanma imkanı sağlanacak, aşırı solcular komünistler siyonistler ve masonların parlamentoya seçilmeleri önlenecek, TRT ve üniversite kanunlarında özerkliğe dokunulmadan değişiklik yapılacak, milli eğitim politikası yeniden düzenlenecek, basın hürriyeti yeni bir şekle bağlanacaktır.

ÖZEL SEKTÖRCÜ PARTİ

Mabetlerin, ibadetten başka maksatlar için kullanılamayacağına dair kanun hükümlerinin istisnasız olarak uygulanacağı hususu da programda yer almış, partinin iktisadi görüşü şölen atılmıştır:

“Partimiz özel sektörcüdür. Devlet iktisadi sahada halen tatbik edilmekte olan mahdut zümre özel sektörlüğü yerine kalkınmayı bütün yurt sathına yayan ve kalkınmadan faydası olacak bütün atıl güçleri seferber edecek, bir yaygın özel sektör politikası yürütmelidir.”

Konya bağımsız milletvekili Necmettin Erbakan Milli Nizam Partisi adındaki partisinin dün resmen kurulduğunu açıklamıştır. Bu münasebette bir de basın toplantısı düzenlemiştir. Resimde Necmettin Erbakan görülüyor (HA)

25 Ocak 1970 Günaydın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.