Jön Türkler ve Araplar

Jön Türkler ve Araplar

California Üniversitesi (San Diego) Tarih Bölümü’nde ders veren Dr. Hasan Kayalı’nın, Arap vilayetlerinde Osmanlı hükümetlerinin ne tür politikalar uyguladığına ışık tutan “Jön Türkler ve Araplar – Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-1918)” adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İstanbul’daki eğilimleri, tavırları ve politikaları “imparatorluk” bağlamında soruşturmayı hedefleyen eserde, Osmanlı hükümetleri tarafından Arap vilayetlerinde uygulanan politikalar ve bu politikaların 20. yüzyılın başlarında, özellikle de 1908’den I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar uzanan dönemde nasıl yeniden düzenlendiği ele alınıyor.

Dr. Hasan Kayalı, bir yandan Türk ve Arap milliyetçi akımlarının başlangıçlarına değinirken, diğer yandan Osmanlıcılıktan İslamcılığa kadar çeşitli devlet politikalarını da analiz ediyor. Kayalı, gerek Osmanlı gerekse Batı arşivlerindeki geniş bir taramaya dayanan çalışmasında, Arap vilayetlerindeki sürecin II. Abdülhamid’in saltanatından İttihat ve Terakki devrine sergilediği süreklilik ve kopuşları ortaya koyarken, ıslahat hareketlerini iktidar-muhalefet arasındaki siyasi rekabet ve Büyük Güçler’in çıkarları bağlamında irdeliyor.

Dr. Hasan Kayalı: California Üniversitesi (San Diego) Tarih Bölümü’nde ders vermektedir. Akademik çalışmaları Osmanlı Devleti’nden ulus-devletlere geçiş süreci ve özellikle Türk-Arap ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Yayınlanmış eserleri arasında, Joseph Esherick ve Eric Van Young ile birlikte editörlüğünü üstlendiği Empire to Nation: Historical Perspectives on the Making of the Modern World (2006) de yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.