Evden Çalışanlar İş Dışı Konularda “Rahat” Etti

Evden Çalışanlar İş Dışı Konularda “Rahat” Etti

Barem, Koronavirüs salgını sebebiyle evde kaldığımız süreçte değişen çalışma düzenimizi araştırdı. Bu dönemde çalışanların çoğu işe gitmeyi sürdürdü ancak genellikle kısıtlı gün ve saatlerde çalıştılar. Evden çalışanlar ise çok daha farklı deneyimler yaşadı.

Araştırma bu dönemde çalışanların neleri farklı yaptığına ve memnuniyetlerine ışık tutuyor. İşe gidenler daha sakin bir ortamda oldukları, gitmeyenlerse işle ilgili olmayan bazı konularda daha rahat oldukları için eskiye göre işlerine daha iyi odaklandıklarını belirttiler. İşe gitmeyenleri en çok mutlu eden uygulamalar arasında, rahat giyinmek, makyaj yapmak veya traş olmak zorunda kalmamak ile iş ortamında çevredekileri rahatsız edebilecek yiyecekleri rahatça yiyebilmek var. Evde daha uzun saatler çalışmak ise mutsuzluk getiriyor.

Araştırmaya göre; görüşülen kişilerin %61’i öğrenci, ev hanımı, emekli veya işsiz oldukları için çalışmadıklarını, %31’i işe gitmeye devam ettiklerini, %8’i ise evden çalıştıklarını belirtti. İşe gitmeyi sürdürenlerin oranı %31 iken; bu oran erkeklerde (%47), AB ses grubunda (%44), üst eğitimli grupta (%45) ve 15-54 yaş grubunda (%35) daha yüksek. İşe gitmeyi sürdürenlerin büyük çoğunluğu (%89), eskiye göre daha sakin bir ortamda çalıştıkları için işe daha iyi odaklandıklarını ifade etti.

Beş kişiden dördü sınırlı zamanlarda çalıştı

İşe giden her beş kişiden dördü sınırlı gün ve saatlerde çalıştıklarını belirtti. Sınırlı saatlerde çalışanların çoğu (%55) bu durumdan memnun kaldığını söyledi. Sınırlı gün ve saatlerde çalışmak, evdeki sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabildikleri için kadınları daha çok memnun etti. Erkekler, orta-lise eğitimliler ve C1 ses grubu içinde memnun olmayanların oranı diğer gruplara göre daha yüksek oldu.

Evden çalışanlar daha mutlu

Araştırmaya katılanların %8’i evden çalıştığını belirtti. AB ses (%24) ile üniversite ve üzeri eğitimli grupta (%22) bu oranın yüksek olduğu görüldü. Evden çalışanların büyük çoğunluğu her zamankinden farklı olarak daha rahat giyindiğini (%92), işe daha iyi odaklandığını (%), çalışma saatlerini bir ölçüde kendi ayarladığını (%85), işe gitmek için makyaj, traş olma gibi özel bir hazırlık yapmadığını (%83), yemek seçiminde daha rahat olduğunu, soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebildiğini (%83), iş toplantılarını internetten yaptığını (%81) ve daha uzun saatler çalıştığını (%70) söyledi.

Tek mutsuz eden şey “çok çalışmak”

Bu dönemde evden çalışanlar en çok, işe giderken zorunlu olarak yaptıkları iş dışı bazı uygulamalardan kurtulduklarına memnun oldular; rahat giyinebilmek (%82), makyaj, traş gibi özel bir hazırlık yapmak zorunda olmamak (%69) ve yemek seçimine dikkat etmek zorunda olmamak, özellikle soğan, sarımsak gibi yiyecekleri rahatça yiyebilmek (%65). İstediği zaman çalışmak (%65), toplantıları online yapmak (%60) ve işe daha iyi odaklanmak (%49) da evden çalışmanın nimetleri arasında görünüyor. Ancak evden çalışanlar, eğer daha uzun saatler çalışıyorlarsa bu durum onları memnun etmiyor (%54).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.