Erbakan Kitaplığı

Erbakan Kitaplığı

Erbakan Hocamızın önemli ve farklı yönleriyle ilgili olarak yazdıklarıma, çeşitli şekillerde takdir ve teşekkürlerini iletenlere, buradan topluca teşekkür ederim. Hepimizin gayesi O’nu daha iyi anlayıp kavramak, mücadele ve mücahede hayatında neler yaptığını iyi anlamak; hepsinden daha önemlisi bu bilgileri yaşayanlara ve gelecek nesillere aktarmak.

Neden?

Elbette “O” önderden, “O” Millî Görüş Liderinden örnek almak, “O”nun gösterdiği yolda yürümeye devam etmek ve en sonunda hedefe varmak için; inşaallah…

“KİTAP” veya “ERBAKAN KİTAPLIĞI” bunun için önemli bir araç ve vesiledir.

Mustafa Uzun, bir araştırma yapmış ve “Erbakan 60’ın üzerinde kitap yazdı” sonucuna varmış. Erbakan Hoca’nın Türkçe veya yabancı dilde yazdığı kitaplar kadar, yaptığı çeviri kitaplar da oldukça fazla. “Erbakan Kitaplığı”ndan bahsediyorsak, bunu; 1) Türkçe yazdığı kitaplar, 2) Yabancı dilde yazdığı kitaplar, 3) Türkçeye çevirdiği kitaplar olmak üzere üç bölüme ayırabiliriz. 4) Buna bir de birbirinden değerli konferanslarının metinlerinden oluşturulan kitapları da eklediğimiz zaman, tahminimizin çok ötesinde bir “Erbakan Kitaplığı” ile karşı karşıya kalırız. Ayrıca kendisi için yazılan pek çok kitaplar var. Erbakan Hoca özellikle ilk dönemlerde hem kendi ihtisas alanı ile alakalı yeni kitaplar yazarken, hem de çeşitli alanlarda birçok kitabı Türkçeye kazandırmıştır. “Mukaddesatçı Türk’e Beyanname” gibi gerçekten ilgi çekici kitaplarının yanı sıra, teknik alanda da birçok eseri bulunan Erbakan Hoca, toplamda altmış kadar esere kendi imzasını atmıştır. 1957 yılında yazdığı, tez konusu olan “Diesel Motorlarında Tutuşma Gecikmesi Hakkında Yeni Araştırmalar” kitabı, Erbakan Hoca’nın Teknik Üniversite Matbaası’nda bastırdığı ilk kitaptır. Yine bu yıl içerisinde birçok çeviri kitabına da imzasını atmıştır. 1959 yılında “Motorlarda Tutuşma” isimli yeni kitabını Yenilik Basımevi basmış. 1962-64 yıllarında mesleği ile ilgili Türkçe ve Almanca yazdığı kitaplara bakıldığında, bu dönemlerin Erbakan Hoca için hayli verimli geçtiği görülür. 1964 yılında “Isı Yayılımı” kitabı yayımlanmış.

“İLİM VE İSLÂM” KİTAPLARI… Mücadele ve mücahede hayatının ilk yıllarında genelde teknik alanda eserler veren Erbakan, 1969 yılından itibaren sosyal ve siyasi meselelere yönelmiş, “Mukaddesatçı Türk’e Beyanname” kitabını o yıl çıkartmıştır. Bu arada konferanslar vererek Türkiye’yi dolaşmaya başlayan Erbakan Hoca, 1970 yılında Konya’da “Müsbet İlim ve İslâm” adı ile kapsamlı bir kitap çıkartır. Aynı yıl yayımlanan MNP İzmir Gençlik Teşkilatı’nın “İslâm ve İlim” isimli kitabını da mutlaka belirtmek gerekmekte. Bu kitap ilerleyen yıllarda farklı yayınevleri tarafından onlarca defa basılmıştır. 1971 yılında farklı konferansları derlenmiş ve ayrı ayrı kitaplar halinde yayınlanmıştır. Bunlar; “Mecliste Ortak Pazar”, “Türkiye ve Ortak Pazar” ve “Erbakan 1. Kongre’de” kitaplarıdır. Bu kitaplar İstanbul Fatih ve İzmir İstiklâl matbaalarında basılmıştır.

“MİLLÎ GÖRÜŞ TEMEL GÖRÜŞ” Erbakan Hoca, 1973 yılında hazırladığı “Millî Görüş ve Anayasa Değişikliği” kitabı ile “Meclis’te Millî Görüş Açısından Üçüncü Beş Yıllık Planın Tenkidi” kitapları farklı iki yayınevi tarafından bastırılmıştır. Erbakan Hoca yine 1973 yılı içerisinde Maxime Rodinson’un “Muhammed’in İzinde” adlı kitabını Türkçe’ye çevirip Özdemir Basımevi’ne bastırtmıştır. 1974 yılında Erbakan Hoca’nın vermiş olduğu çok önemli konferanslar derlenmiş ve kitaplaştırılmıştır: “Doğu’da Batı’da ve İslâm’da Kadın”, “Sanayi Davamız” ve “İslâm ve İlim” isimleri ile yayınlanan bu konferanslar, Fetih Yayınevi tarafından bastırılmıştır. 1975 yılında Abdullah Lelik ile beraber hazırladığı “Millî Görüş Temel Görüş” kitabının hemen akabinde bu defa Dergah Yayınları’ndan “Millî Görüş” adı ile de bir kitap yayınlatmıştır. (Devamı Var)

Dört gün önce yazdıklarımda hatırlattığım üzere; Türkiye’de ve İslâm ülkelerinde “Erbakan Araştırmaları” yapacak enstitüler, akademiler, merkezler açılmalı… Bilahare bunlar “uygulamalı” üniversite ve fakülteler seviyesine yükseltilmeli; “Millî Görüş” üniversiteleri, “Adil (Ekonomik) Düzen” üniversiteleri, “D-8 Sanayileşme, Kalkınma ve İşbirliği” üniversiteleri… Buralarda oluşturulacak “Erbakan Kitaplığı”, “Erbakan Araştırmaları Külliyatı”, “Millî Görüş Külliyatı”, “Adil Düzen Külliyatı” ve bunlara istinaden kurulacak her türlü ilim ve amel, teori ve pratik, sanayi ve sosyal, “Yeni Bir Dünya ve Yeni Bir Medeniyet” yönü ağır basan siteler, şehirler, bölgeler ve dünyayaörnek/model” bir ülke/Türkiye… Erbakan Hocamızın ülküsü de bu değil miydi…

Erbakan Hoca/mız, yaptıkları ve bıraktıkları ile bunun yolunu bize gösterdi…

Bundan sonra bize düşen sadece o yolda ve “O”nun izinde yürümek; inşaallah…

TÜRKİYE’NİN SANAYİLEŞMESİ SEVDASI VE ÇÖZÜMLER… Erbakan Hoca/mızın yazdıkları, yaptıkları ve bize miras olarak bıraktıkları üzerinde durmaya devam ediyoruz; 1976 yılına gelmiştik. 1970’li yıllarda Başbakan Yardımcısı olan Erbakan Hoca, bir taraftan Meclis’te yaptığı konuşmalarla kalıcı olan görüşlerini ortaya koyuyor, diğer taraftan bunları kitaplaştırıp yayımlatıyordu. Neydi o kitaplar? “Materyalizm ve Maneviyatçılık”, “Türkiye’nin Sanayileşmesi”, “Erbakan diyor ki”, “Ağır Sanayi” ve “Başbakanlık Bütçesi Üzerindeki Tenkitlere Cevaplar”… 1979 yılında “4. Beş Yıllık Plan” hakkında Meclis’te yaptığı konuşması da kitaplaştırılan Erbakan Hoca; 1980 darbesi ve cezaevi yıllarında uzun bir süre yeni eser yazamamıştır. 1991 yılında “Körfez Krizi, Emperyalizm ve Petrol” ile “Türkiye’nin Meseleleri ve Çözümleri” adlı kitaplarını Rehber ve Semih Ofset yayınevlerine yayımlattı. Daha sonra bu kitapların birçok yayınevi tarafından farklı baskıları yapılmıştır. “Erbakan Hoca’nın Basın Toplantıları” da bu yıllarda birçok defa basılmıştır. Bu arada Kenan Evren’e cevaben “Kenan Evren’in Anılarındaki Yanılgılar” adıyla bir kitabı da yazmış ve yayınlatmıştır. “Ekonomik Durumumuz” gibi kapsamlı kitaplar ve onlarca konferanstan derlenmiş kitapları da yayınlanmıştır. 1993 yılında “Refah Partisi 4. Büyük Kongresi Açılış Konuşması” kitaplaştırılmış ve büyük ilgi görmüştür.

“YENİ BİR DÜNYA VE ADİL DÜZEN” Refah Partisi’nin kurulması ve o dönemde başlattığı “Adil (Ekonomik) Düzen Çalışmaları” sayesinde Millî Görüş Hareketi yepyeni bir hamle yapmış, ikinci şahlanışını gerçekleştirmiş, RP birinci parti olmuş, 54. Başbakan Erbakan Hükümeti cumhuriyet tarihimizin en başarılı hükümeti olmuştur… Bu dönemde Erbakan Hocamızın önderliğinde yapılan “Adil Düzen Çalışmaları” esnasında önce “TEŞHİS” sonra “TEDAVİ” kitapları ortaya çıktı; zamanla bunlar “ADİL DÜZEN” ve “ADİL EKONOMİK DÜZEN” çalışmalarına, konferanslarına ve kitaplarına dönüştü. Bu kitaplar Arapça, İngilizce, Rusça başta olmak üzere önemli dünya dillerine tercüme edilip basıldı. Son olarak bu çalışmalar geçtiğimiz yıl (2010) ESAM tarafından “YENİ BİR DÜNYA VE ADİL DÜZEN” kitabı olarak yayımlandı.

“TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ YOLU”, “MİLLÎ ÇÖZÜM VE 40 PROJE” 28 Şubat’ın hemen sonrasında Erbakan Hoca’nın yazdığı “Refah Partisi Savunması” kitabı yayınlanmıştır. 2002 yılında bu defa “Türkiye ve Ekonomi” ismiyle yeni bir kitap daha çıkartmıştır. Bu arada Bilkent Sakarya Salonu’nda veya ATV’de yapmış olduğu “Türkiye’nin Kurtuluş Yolu” gibi birçok konuşması da 2002-2005 yılları arasında çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmıştır. Tabi “Millî Çözüm ve 40 Proje” gibi kitapları da atlamamak gerekiyor. Bundan sonra yapılması gereken, “Erbakan Araştırmaları ve Uygulamaları” ile Erbakan Hocamızın mirasına ve misyonuna sahip çıkmak olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.