ŞERİAT MEDENİYETİ / İskilipli Mehmet ATIF

ŞERİAT MEDENİYETİ / İskilipli Mehmet ATIF

*Hz Ömer buyurdular ki : “ Bir adem arıyorum ki halkın başına amir olduğu zaman, sanki onlardan biri imiş, emirleri olmadığı zaman sanki amirleri imiş gibi olsun” Sy: 72

* İmamı Ebu Yusuf’un Kitabul Haraç adlı eserinde zikrolundu üzere bir gün Hz. Ömer’e bir kimse gelip tekrar tekrar dedi ki: “ Ya Ömer Allah’tan kork ! Ya Ömer Allah’tan kork !” orada bulunan biri: “Sus Müslümanların emirine çok söyledin.” Demesi üzerine Hz Ömer şöyle buyurmuştur ki : “Sen o adamı bırak söylesin. Eğer onlar, yani teb’a bu sözleri bize söylemezse onlarda hayır yoktur.Ve eğer biz de, yani idareci ve hükümet ileri gelenleri de o sözü kabul etmez ve kulak vermezsek bizde de hayır yoktur.” Sy:82

*Bir milletin bekası ve kurtuluşu devletle, devlet muntazam asker ve muktedir idarecilerle, insanlar mal ile, mal memleketin imarı ile, memleketin imarı halkın çalışması ve gayreti ile, halkın çalışma ve gayretide adalet ile hakimdir. Binaeanleyn adalet mülk ve devletinde esas ve temeli demektir. Sy: 54

*Cenab-ı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: “Kadın egri eğe kemiğinden yaratılmıştır.Onu doğrultacak olursan kırarsın. İdare et ki onunla yaşayasın.” Sy:118

*Cenabı Fahr-i Kainat Efendimiz : “Bir beldede iki halifeye biat olunduğu taktirde onlardan öncekine itaat edip sonuncusunu öldürünüz.” Buyurmuştur. Sy:133

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.