KOMİNİSTLER NASIL YALAN SÖYLER / Dr. Fred SCHWARZ

KOMİNİSTLER NASIL YALAN SÖYLER / Dr. Fred SCHWARZ

*Deliller ne kadar kesin olursa olsun, insanlar inanmak istedikleri şeye inanabilmek için hadiseleri her zaman kendi yönlerinden tefsir etmesini bilirler

*Ploreter devletin, kanlı bir ihtilal olmadan burjuva devletinin yerine geçmesi imkansızdır (V.J. Lenin Devlet ve İhtilal kitabı Moskova yabancı diller yayınevi sy:35 )

*Bir insanın sözlerini küçümsemek mümkün olmadığı vakit en basit yol onun şahsını kötülemektir.

*Bilgisiz sevgi kördür; sevgisiz bilgi ise dinamizmden mahrumdur.

_albay’ın notu : Lenin’in sözünü görünce aklıma M. Tuncay’ın Tek Parti Yönetimi adlı kitabından şu satırlar geldi aklıma “Kan ile yapılan inkılaplar daha muhkem olur. Kansız inkılap ebedileştirilemez. M. Kemal Atatürk.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.